Từ câu chuyện về một bức ảnh nghệ thuật và sự thật cuộc đời đằng sau bức ảnh, truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa mang đến bài học gì?

A.

Chỉ cần nhìn con người và cuộc sống một chiều chiều

B.

Không được quá nhẫn nhịn, cam chịu như người đàn bà hàng chài

C.

Cần nhìn nhận con người và cuộc sống một cách đa diện, nhiều chiều

D.

Tất cả các đáp án trên đều sai.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...