Từ CaCl2 điều chế Ca bằng cách:

 

A.

CaCl2 CaCO3 CaO Ca.

B.

CaCl2  Ca + Cl2.

C.

CaCl2  Ca + Cl2.

D.

CaCl2  Ca + MgCl2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CaCl2  Ca + Cl2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...