Từ các số img1 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm có img2 chữ số đôi một khác nhau?

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích:  Chọn img1 số tự nhiên từ img2 chữ số đã cho và hoán vị chúng thì ta được img3 số tự nhiên có img4 chữ số đôi một khác nhau. Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...