Từ các chữ số img1  lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?  

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích:  Mỗi số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số img1 là một chỉnh hợp chập 3 của 6 và ngược lại. Vậy có img2 số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu bài toán. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...