Từ các chữ số img1có thể lập bao nhiêu số tự nhiên có img2chữ số đôi một khác nhau.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Mỗi cách lập một số tự nhiên có img1chữ số đôi một khác nhau từ các chữ số img2là một chỉnh hợp chậpimg3của img4phần tử. Số cách lập là img5.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...