Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 lập được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 5?                         

A.

A. 588 số

B.

B. 220 số

C.

C. 280 số

D.

D. 316 số

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn đáp án B

Chữ số cuối bằng 0 ta có 6.5.4 số. Chữ số cuối bằng 5 ta có 5.5.4 số. Vậy có 6.5.4 + 5.5.4 = 220 số.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...