Từ các cặp oxi hóa khử sau: Fe2+/Fe; Mg2+/Mg; Cu2+/Cu và Ag+/Ag. Số pin điện hoá có thể lặp được tối đa là:

A.

3.

B.

5.

C.

6.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6.

Đó là các cặp pin: Mg - Fe; Mg - Cu; Fe - Cu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...