Từ 1946 đên 1958, nước Tây Âu nào đã thay đổi 25 nội các?

A.

Anh.

B.

Pháp

C.

Italia.

D.

Hà Lan.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...