Từ 1946 đên 1958, nước Tây Âu nào đã thay đổi 25 nội các?

A.

Anh.

B.

Pháp

C.

Italia.

D.

Hà Lan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Pháp

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...