Từ 1 tấn tinh bột có thể điều chế một lượng cao su buna (với hiệu suất chung là 30%) là:

A.

0,5 tấn.

B.

0,3 tấn.

C.

0,2 tấn.

D.

0,1 tấn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...