Từ 1 lít hỗn hợp CO và CO2 có thể điều chế tối đa bao nhiêu lít CO2 ?

A.

1lít

B.

1,5lít

C.

0,8lít

D.

2lít

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1lít  bảo toàn nguyên tố C ta thấy thể tích CO2 thu được bằng tổng thể tích của hỗn hợp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...