Truyện và kí của Hồ Chí Minh có đặc điểm nào sau đây

A.

Ngắn gọn,súc tích,lập luận chặt chẽ,sắc sảo bằng chứng giàu sức thueest phục và đa dạng về bút pháp.

B.

Có sự phối hợp giữa bút pháp cổ điển va bút pháp lãng mạn

C.

Giàu chất trữ thình và chất thép

D.

Rất hiện đại,có tính chiến đâu cao và nghệ thuật trào phứng mạnh mẽ

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Rất hiện đại,có tính chiến đâu cao và nghệ thuật trào phứng mạnh mẽ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...