“Truyền thống yêu nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại”. Câu nói trên là của ai?

A.

Chủ Tịch Hồ Chí Minh

 

B.

Tồ Hữu

C.

Giáo sư Trần Văn Giàu

D.

Chế Lan Viên

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Giáo sư Trần Văn Giàu

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...