Truyện ngắn Rừng xà nu được viết năm bao nhiêu?

A.

1964

B.

1965

C.

1966

D.

1967

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1965

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...