Truyện nào là truyền thuyết?

A.

Thạch Sanh

B.

Em bé thông minh

C.

Sọ Dừa

D.

Con Rồng cháu tiên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...