“Truyện Lục Vân Tiên” được sáng tác trên cơ sở nào?

A.

Các mô típ của văn học dân gian        

B.

Một số truyện trung đại

C.

Một số tình tiết có thật trong cuộc đời tác giả

D.

Cả a,b,c

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cả a,b,c

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...