Trường hợp xảy ra phản ứng là:

A.

Cu + Pb(NO3)2 (loãng)

B.

Cu + HCl (loãng) 

C.

Cu + HCl (loãng) + O

D.

Cu + H2SO4 (loãng) 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cu + HCl (loãng) + O.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...