Trường hợp nào sau đây ta không có một tụ điện?

A.

Giữa hai bản kim loại sứ;

B.

Giữa hai bản kim loại không khí;

C.

Giữa hai bản kim loại là nước vôi;        

D.

Giữa hai bản kim loại nước tinh khiết.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Vì nước vôi là dung dịch bazơ và nó là dung dịch dẫn điện.

Chọn đáp án C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...