Trường hợp nào sau đây sẽ không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi:

A.

Đun nóng.

B.

Tác dụng với axit.

C.

Tác dụng với kiềm.

D.

Tác dụng với CO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tác dụng với CO2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...