Trường hợp nào sau đây sẽ không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi:

A.

Đun nóng.

B.

Tác dụng với axit.

C.

Tác dụng với kiềm.

D.

Tác dụng với CO2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...