Trường hợp nào sau đây không tạo ra chất kết tủa?

A.

Cho Na dư vào dung dịch Cu(NO3)2.

B.

Cho Mg dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

C.

Cho Cu dư vào dung dịch FeCl3.

D.

Trộn dung dịch AgNO3 với dung dịch Fe(NO3)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cho Cu dư vào dung dịch FeCl3.

1. Na + Cu(NO3)2 + 2H2O Cu(OH)2↓ + NaNO3 + 2H2

2. Mg + Fe(NO3)3 Mg(NO3)2 + Fe(NO3)2

   Mg dư + Fe(NO3)2 Mg(NO3)2 + Fe↓.

3. Cu + 2FeCl3 CuCl2 + 2FeCl2.

4. AgNO3 + Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 + Ag↓.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...