Trường hợp nào sau đây không phải là lệnh gán trong Pascal ?

A.

a := 10 ;

B.

a + b := 1000 ;

C.

cd := 50

D.

a := a*2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...