Trường hợp nào sau đây không có phản ứng xảy ra khi trộn các dung dịch sau với nhau?

A.

Ba(HCO3)2 và Ba(HSO4)2.

B.

NaAlO2 và NaOH.

C.

Na2CO3 và FeCl3.

D.

Na2CO3 và NaHSO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

NaAlO2 và NaOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...