Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch ?

A.

Không khí chứa 78%N2 ;21%O2 ; 1% hỗn hợp CO2 ,H2O ,H2.

B.

Không khí chứa 78%N2 ;18%O2 ; 4% hỗn hợp CO2 ,SO2 ,HCl.

C.

Không khí chứa 78%N2 ;20%O2 ; 2% hỗn hợp CH4 ,bụi và CO2.

D.

Không khí chứa 78%N2 ;16%O2 ; 3% hỗn hợp CO2 ,1%CO,1%SO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Không khí chứa 78%N2 ;21%O2 ; 1% hỗn hợp CO2 ,H2O ,H2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...