Trường hợp nào sau đây có thể tạo ra hợp tử phát triển thành người mắc hội chứng Đao.

A.

giao tử chứa 2 nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường.

B.

giao tử chứa nhiễm sắc thể số 21 bị mất đoạn kết hợp với giao tử bình thường.

C.

giao tử chứa 2 nhiễm sắc thể số 23 kết hợp với giao tử bình thường.

D.

giao tử không chứa nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

giao tử chứa 2 nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...