Trường hợp nào sau đây biểu thị sự cách li về thời gian?

A.

Một loài hoạt động ban ngày, loài kia thì không.

B.

Một loài thực hiện điệu nhảy trước khi giao phối, loài kia thì không.

C.

Một loài thuộc bộ linh trưởng, loài kia thuộc nhóm thú có túi.

D.

Một loài chỉ tìm thấy ở Việt Nam, loài kia chỉ tìm thấy ở Pháp.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...