Trường hợp nào được gọi là tương tác gen trong việc quy định tính trạng động vật?

 

A.

Trường hợp 2 hay nhiều gen cùng lôcut chi phối sự phát triển của 1 tính trạng.

B.

Trường hợp 2 hay nhiều gen khác lôcut cùng quy định một số tính trạng tương ứng.

C.

Trường hợp 2 hay nhiều gen khác lôcut cùng quy định một tính trạng nào đó.

D.

Trường hợp 1 gen quy định nhiều tính trạng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trường hợp 2 hay nhiều gen khác lôcut cùng quy định một tính trạng nào đó.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...