Trường hợp cá thể cái thuộc giới đồng giao tử, cá thể đực thuộc giới dị giao tử xuất hiện ở loài nào sau đây?

A.

Vịt nhà, gà rừng.

B.

Ếch, nhái.

C.

Bướm tằm.

D.

Ruồi giấm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ruồi giấm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...