Trường hợp cá thể cái thuộc giới đồng giao tử, cá thể đực thuộc giới dị giao tử xuất hiện ở loài nào sau đây?

A.

Vịt nhà, gà rừng.

B.

Ếch, nhái.

C.

Bướm tằm.

D.

Ruồi giấm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...