Trường hợp bộ nhiễm sắc thể xảy ra mất ở 2 cặp nhiễm sắc thể, mỗi cặp 1 chiếc gọi là

A.

thể không.

B.

thể một.

C.

thể một kép.

D.

thể ba.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

thể một kép.

Thể 1 kép có công thức là 2n-1-1

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...