Trường hợp bộ nhiễm sắc thể xảy ra mất ở 2 cặp nhiễm sắc thể, mỗi cặp 1 chiếc gọi là

A.

thể không.

B.

thể một.

C.

thể một kép.

D.

thể ba.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...