Trước khi chuyển thành ếch con, nòng nọc phải " cắt " chiếc đuôi của nó. Bào quan đã giúp nó thực hiện việc này là

A.

lưới nội chất.

B.

ribôxôm.

C.

lizôxôm.

D.

ty thể

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Đó là nhờ lizoxom

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...