Trước đây là nơi giam cầm các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước là:

A.

Côn Đảo.

B.

Hoàng Sa.

C.

Phú Quốc.

D.

Côn Đảo và Hoàng Sa hoặc Phú Quốc.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...