Trước đây là nơi giam cầm các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước là:

A.

Côn Đảo.

B.

Hoàng Sa.

C.

Phú Quốc.

D.

Côn Đảo và Hoàng Sa hoặc Phú Quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Côn Đảo.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...