Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết hết các nước trong khu vực Đông Nam Á là thuộc địa của

A. Các đế quốc Tây Âu
B. Các đế quốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
C. Các đế quốc Âu - Mĩ.
D. Các đế quốc Anh, Pháp.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...