Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết hết các nước trong khu vực Đông Nam Á là thuộc địa của

A. Các đế quốc Tây Âu
B. Các đế quốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
C. Các đế quốc Âu - Mĩ.
D. Các đế quốc Anh, Pháp.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...