Trung ương Đảng và ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam về đến Hà Nội khi nào?

A.

Ngày 19 - 8 - 1945.

B.

Ngày 28 - 8 - 1945.

C.

Ngày 25 - 8 - 1945.

D.

Ngày 30 - 8 - 1945

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...