Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện khen ngợi, động viên cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ khi nào?

A.

Ngày 13 - 3 - 1954.

B.

Ngày 30 - 3 - 1954.

C.

Ngày 17 - 3 - 1954.

D.

Ngày 15 - 3 - 1954.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...