Trung tử là ống hình trụ, rỗng dài, có đường kính khoảng

A.

0,013 micrômet.

B.

0,13 micrômet.

C.

1,3 micrômet.

D.

13 micrômet.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,13 micrômet.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...