Trùng ngưng 8,9 gam alanin thu được m gam một polime và 1,62 gam H2O. Số mắt xích -NH-CH(CH3)-CO- trong m gam polime trên là:

A.

4,927.1022.

B.

5,421.1022.

C.

4,818.1022.

D.

6,023.1023.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5,421.1022.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...