Trùng hợp hoàn toàn 16,8 gam etilen thu được m gam polietilen (PE). Số mắt xích -CH2-CH2- có trong m gam PE là:

A.

3,624.1023.

B.

3,720.1023.

C.

3,6138.1023.

D.

4,140.1022.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3,6138.1023.

nPE = 0,6 mol.

=> Số mắt xích là: 0,6.6,023.1023 = 3,6138.1023.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...