Trùng hợp chất nào sau đây thu được poli (vinyl clorua)?

A.

Cl2C=CCl2.        

B.

CH2=CHCl.

C.

ClCH=CHCl.

D.

CH2=CH-CH2Cl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương trình hóa học: img1   

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...