Trung đội Cứu quốc quân I ra đời ở

A.

Thái Nguyên.

B.

Cao Bằng.

C.

Bắc Sơn.

D.

Hà Giang.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ở căn cứ Bắc Sơn — Võ Nhai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...