Trung điểm đoạn nối tâm của hai đáy được gọi là tâm của hình trụ. B là một điểm trên đường tròn đáy (O) và A là điểm đối xứng với B qua tâm hình trụ. Khoảng cách ngắn nhất từ B đến A trên mặt trụ là bao nhiêu, biết rằng chiều cao của hình trụ là 4cm và chu vi đường tròn đáy là 6cm?

A.

5cm

B.

C.

D.

7cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

5cm

Khai triển mặt trụ theo đường sinh BB’ như hình bên dưới. Khoảng cách ngắn nhất trên mặt trụ từ B đến A là đoạn thẳng BA. Áp dụng định lí Pi-ta-go trong tam giác vuông BB’A ta được BA = 5cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...