Trung bình một năm lớp đất màu vàng đồi núi ở nơi không có rừng sẽ bị bóc đi là bao nhiêu?

A.

Từ 1 đến 2cm/năm.

B.

Từ 2 đến 3cm/năm.

C.

Từ 2,5 đến 3,5cm/năm.

D.

Từ 4 đến 5cm/năm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...