Trung bình cộng của hai số bằng 36. Biết số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai. Tìm số thứ nhất.

A.

48

B.

46

C.

40

D.

42

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...