Trụ sở của Liên hợp quốc đặt tại đâu?

A.

New York

B.

San Francisco

C.

Washington 

D.

Chicago

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

New York

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...