Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A và B những khoảng d1 = 16cm và d2 = 20cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là ?        

A.

24cm/s.

B.

48cm/s.

C.

40cm/s.

D.

20cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

d2 – d1 = (k + img1) = 2,5img2 = 4 cm img3= 1,6cm và v = img4f = 1,6.15 = 24cm/s  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...