Trong một bình đựng img1 viên bi đỏ và img2 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời img3 viên. Có bao nhiêu cách lấy?         

A.

18

B.

21

C.

42

D.

10

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Số cách lấy img1 viên bi từ img2 viên bi là: img3   

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...