Trong mặt phẳng toạ độ img1, cho hai điểm img2 và img3. Tìm điểm img4 thuộc tia img5 sao cho tam giác img6 vuông tại img7.

A.

 img1

B.

 img1 và img2.

C.

 img1

D.

 . img1và img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Gọi img1, img2. img3, img4. Tam giác img5 vuông tại img6. Vậy img7.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...