Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Cho hai đường thẳng img1 và img2. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?  

A.

 img1img2 cắt nhau.

B.

 img1img2 chéo nhau.

C.

 img1img2 chéo nhau.

D.

 img1img2 trùng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đường thẳng img1 có vec-tơ chỉ phương lần lượt là img2. Ta có img3 nên img4 song song hoặc trùng nhau. Chọn img5, lúc này M thỏa phương trình của img6, suy ra img7. Vậy img8.  

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...