Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng img1. Tính khoảng cách từ điểm img2 tới (d).         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

 

 

Cách giải: img1

Đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...