Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm img1, img2 và img3. Tìm img4 để tam giác img5 vuông tại img6.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có img1, img2. Tam giác img3 vuông tại img4 khi và chỉ khi img5 img6 img7.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...