Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm img1 và mặt cầu img2. img3 là điểm thuộc mặt cầu (S) sao cho biểu thức img4 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng img5   .            

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi img1 là điểm thỏa mãn img2  Khi đó img3  Ta có: img4 img5  img6 nhỏ nhất img7 MI nhỏ nhất Mặt cầu (S) có tâm là img8 . Cho img9  .

Tính img10 là điểm thỏa mãn YCBT nên img11   .

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...