Trong không gian img1 cho điểm img2 ; img3 ; img4. Đường thẳng img5 đi qua img6 và thỏa mãn tổng khoảng cách từ các điểm img7 và img8 đến img9 lớn nhất có phương trình là:

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Để tổng khoảng cách từ các điểm img2 ; img3 đến img4 lớn nhất thì. img5. Suy ra img6. Vậy phương trình đường thẳng img7 cần tìm là: img8.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...