Trong tự nhiên Gali có 2 đồng vị là 69Ga (60,1%) và 71Ga(39,9%). Nguyên tử khối trung bình của Gali là: 

A.

71,20. 

B.

70. 

C.

69,80. 

D.

70,20. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình: img1  Hướng dẫn giải: img2 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...